Tolken in en uit alle talen over de hele wereld. Gespreks-, gerechts- en simultaan-tolken. Congrestolken voor congressen, alsmede compleet bediende installaties.

Klik hier voor meer informatie.

In en uit alle talen, beëdigd en onbeëdigd. Juridische, technische, commerciële en literaire teksten. Specialisten op elk gebied en in elke taal.

Ontwerp en opmaak van uw documenten. Verzorging van zetwerk an lay-out in het Chinees, Japans, Koreaans, Arabisch en in alle andere talen